Nowenna do Matki Bożej Bolesnej (2)

HYMN
Matko, coś miłości zdrojem,
przyjmij mnie cierpieniem swoim,
bym boleć z Tobą mógł.
Niechaj serce moje pała,
by radością mą się stała
Miłość, którą Chrystus Bóg.
Matko święta, srogie rany,
które zniósł Ukrzyżowany,
wyryj mocno w duszy mej.
Męką Syna zrodzonego,
co dla dobra cierpiał mego,
ze mną się podzielić chciej.
Pragnę płakać w Twym pobliżu,
cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,
po mojego życia kres.
Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
z Tobą łączyć się w żałobie
i wylewać zdroje łez.
Kiedy umrze moje ciało,
obleczona wieczną chwałą
dusza niech osiągnie raj. Amen.

MODLITWA

Módlmy się,
Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu... przyczyń się za nami.
Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni...
Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona...
Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania...
Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna...
Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej...
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa...
Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę...
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu...
Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy...
Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!...
Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni...
Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej...
Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża...
Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna...
Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna...
Matko Bolesna, składająca Syna do grobu...
Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników...

Dzień pierwszy
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.
Modlitwa...

Dzień drugi
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas - za Twoim przykładem - znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.
Modlitwa...

Dzień trzeci
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.
Modlitwa...

Dzień czwarty
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.
Modlitwa...

Dzień piąty
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.
Modlitwa...

Dzień szósty
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.
Modlitwa...

Dzień siódmy
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.
Modlitwa...

Dzień ósmy
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.
Modlitwa...

Dzień dziewiąty
Hymn...
O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię - bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.
Modlitwa...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz