Litania zawierzenia MB Fatimskiej

Matko Odkupiciela Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego... racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do ciebie, aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości.

Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką, Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami, 
Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych,
Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu,
Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci, 
Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 roku przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność,
Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce,

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką 

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa. - Okaż, że jesteś Matką.
Matko miłości doskonałej,
Matko Nadziei i pokoju,
Święta Matko Odkupiciela,
Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie,
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna,
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej,

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku - Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras, 
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku, 
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej, 
Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą, 
Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość, 
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni, 
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką, 

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Tego, który umiera z głodu. - Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który jest śmiertelnie chory, 
Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość, 
Tego, kto nie znajduje pracy, 
Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić, 
Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany, 
Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia, 
Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód, 

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze 

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją. - Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze. 
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda, 
Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek, 
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim, 

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo 

Na czekającej nas jeszcze drodzem - Czuwaj Maryjo.
Nad ludźmi, 
Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny, 
Nad odpowiedzialnymi za losy państw, 
Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości, 
Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata, 
Na drodze nowej ewangelizacji Europy, 
Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła, 

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością 

W kolegialnej jedności z pasterzami. - Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie, 
Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego, 

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo 

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka. - Wspomóż nas Maryjo. 
Niechaj nie ciąży nam zmęczenie, 
Niech trud nie opóźnia naszych kroków, 
Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz